Inschrijven

Gegevens ouder(s)

Nog een GSM nummer toevoegen

Gegevens kind *

* Let op: schrijf enkel kinderen in die u ten laste zijn. De fiscale attesten worden uitgereikt op naam van de ouder die inschrijft.

Je kind wordt ingeschreven voor volgend kamp:

Musical: Halloween: Monster Mash Inc.

GO! Victor Van de Walle Mechelen

Van 02/11/2020 tem 06/11/2020

€135

Wenst u nog een kamp te boeken?

Login op je account

We zien dat er al een account bestaat met uw e-mailadres, log in om verder in te schrijven!

Het e-mailadres of wachtwoord is niet correct.

Een ander e-mailadres gebruiken

MiLa account

Wanneer u een MiLa-kamp boekt, creëert u automatisch een MiLa Account.

Hierin kan u alle praktische informatie over uw kamp terugvinden, uw inschrijvingen beheren, wijzigingen aanbrengen en belangrijke gegevens aanvullen.

Na afloop van het kamp, vindt u er alle nodige documenten terug zoals een attest voor terugbetaling van uw ziekenfonds of een fiscaal attest.

Sluiten