FAQ

U kan ons steeds een bericht sturen via het contactformulier, of mailen naar kamp@milakampen.be. Telefonisch zijn we te bereiken op het nummer 0486 22 78 57.

Uw kind is tijdens onze activiteiten verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Voorafgaand aan de deelname wordt door Compagnie MiLa vzw een medische fiche ter invulling aan de deelnemer/consument voorgelegd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijk materiaal of materiaal van derden.

Meer info vindt u in onze algemene voorwaarden.

Fiscale attesten worden u toegestuurd in het voorjaar van het kalenderjaar volgend op het kamp.

Onze kampen gaan steeds door van maandag tot vrijdag, ook op feestdagen, met uitzondering van de kampen waar dit expliciet vermeld wordt.

U brengt Compagnie MiLa vzw zo snel mogelijk op de hoogte. Daarnaast richt u een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling aan Compagnie MiLa vzw, uiterlijk vijf (5) werkdagen na het kamp, samen met een doktersattest. Het bedrag van de inschrijving, in mindering gebracht met dertig (30) euro administratiekosten, wordt dan teruggestort binnen de officiële betaaltermijnen.
Indien het kamp reeds aanvang had genomen met aanwezigheid van de deelnemer/consument en de deelnemer/consument wenst te annuleren vanwege ziekte/ongeval zal het inschrijvingsbedrag, verminderd met het aantal gevolgde kampdagen en de administratiekosten teruggestort worden binnen de officiële betaaltermijnen. Ook in dit geval steeds na schriftelijke aanvraag tot terugbetaling en na voorlegging van een doktersattest uiterlijk vijf (5) werkdagen na het kamp.

Meer info vindt u in onze algemene voorwaarden.

De deelnemer/consument beschikt niet over het recht om kosteloos van een betaalde aankoop af te zien.
Compagnie MiLa vzw geeft de deelnemer/consument het recht om, bij een annulering die ten minste dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van het kamp plaatsvond, het saldo, verminderd met dertig (30) euro administratiekosten, te gebruiken voor een kamp op een ander moment of deze aan te bieden als cadeaubon.
Als de deelnemer/consument binnen een termijn kleiner dan dertig (30) dagen annuleert, verliest hij alle recht tot compensatie.

Meer info vindt u in onze algemene voorwaarden.